NFH Nordiskt möte 29-30 augusti 2019

Plats: Marstrands Havshotell
Datum: 29-30 augusti 2019

  • Get together; den 28/8 kl 18.00 på Spa-avdelningen på hotellet
  • Konferens; torsdag 29/8 kl 8.30 – fredag 30/8 kl 15.00
  • På torsdagskvällen är det middag med underhållning på Sillsalteriet

Pris: 5.500 SEK, allt inkluderat utom boende och resa

Föreläsare:


  • Svenny Kopp, barnneurolog, Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
  • Pier Jaarsma, universitetslektor, Institutionen för Medicin och Hälsa
  • Christian Unge, överläkare och författare, ”Har jag en dålig dag kanske någon dör”
  • Bo Hejlskov Elvén, psykolog, och författare, Lågaffektivt bemötande
  • Lina Melander, behandlingspedagog med föräldraperspektiv

Anmälan och mer information kommer inom kort på www.nfh-sverige.se