Current Edition

Bulletin nr. 2 2020

The following is the table of content of the current issue of Bulletin. You can download it from this page.

 • Ordföranden har ordet
 • Avhandling: Dental anxiety, Lisa Svensson
 • Referat från SOM-dagen 210212
 • Minnesord om Gunnar Thormar
 • Kallelse generalförsamling NFH norden 2/9 -21
 • INSTÄLLT: NFH’s XXV Nordiska möte och generalförsamling
 • Aija Kalmari, ny ordförande i NFH finska ssektion
 • Kallelse till årsmöte NFH svenska sektion, 27/5-21
 • IADH 2022, Paris
 • Stipendium
 • NFH nordiska sektioner

Download it here