Current Edition

Bulletin nr.1 2018

The following is the table of content of the current issue of Bulletin. You can download it from this page.

 • Ordföranden har ordet
 • Referat från NFH Svenska symposium i Visby, Gotland
 • Samverkan kring urvalsprocessen för tandvårdsstöden
 • Den onkologiska patienten
 • Huvud – halscancer ur ett onkologiskt perspektiv
 • Tvärprofessionellt team kring öron-näs-hals cancerpatienter
 • Att möta barn i samverkan med föräldrar
 • VårSOM i Karlskrona 24-26/5 2018
 • Introduktionskurs till Castillo Morales
 • Castillo Morales kurs i Danmark, Neurologisk rehabilitering
 • Kehitysvammaisen suun terveys- koulutus 9.2.2018/ Den utvecklingsstördas munhälsa – skolningsdag
 • iADH kongress i Dubai, 31/8 – 2/9 2018
 • Angelika Lantos avhandling ”Tooth Loss and Prosthetic Replacements among Persons with Dependency and Functional Limitations”.
 • NFH nordiska sektioner

Download it here