Current Edition

Bulletin nr. 1 2019

The following is the table of content of the current issue of Bulletin. You can download it from this page.

 • Ordföranden har ordet
 • NFH Nordiskt Möte på Marstrand 29-30 augusti 2019
 • Referat från Sveriges Tandläkarförbunds Etikdag 2019
 • Vårsom 2019 i Örebro
 • Avhandling:”The fearful patient in routine dental care”
 • Delat beslutsfattande i tandvården – lika för alla? Rapport och reflektion från NFH:s & Tandläkarförbundets etikkommittés gemensamma seminarium på Odontologisk Riksstämma i Göteborg 2018
 • Avhandling: “Masticatory retraining effect on masseter muscle, facial morphology and alveolar bone structure in adult rat”
 • Dental Trauma Guide; Copenhagen Symposiums 2019
 • Årsmöte Generalförsamling NFH Norden på Marstrand
 • Årsmöte NFH Svenska sektion på Marstrand
 • NFH nordiska sektioner

Download it here