Previous Editions

Bulletin nr. 2 2018

The following is the table of content of the current issue of Bulletin. You can download it from this page.

 • Ordföranden har ordet
 • Referat från IADH´s 24:e kongress i Dubai (30/8-2/9)
 • NFH nordiska möte på Marstrand (29-30/8 2019)
 • Årsrapporter NFH nordiska sektioner
 • NFH nordiska sektioner

Download it here

Bulletin nr.1 2018

The following is the table of content of the current issue of Bulletin. You can download it from this page.

 • Ordföranden har ordet
 • Referat från NFH Svenska symposium i Visby, Gotland
 • Samverkan kring urvalsprocessen för tandvårdsstöden
 • Den onkologiska patienten
 • Huvud – halscancer ur ett onkologiskt perspektiv
 • Tvärprofessionellt team kring öron-näs-hals cancerpatienter
 • Att möta barn i samverkan med föräldrar
 • VårSOM i Karlskrona 24-26/5 2018
 • Introduktionskurs till Castillo Morales
 • Castillo Morales kurs i Danmark, Neurologisk rehabilitering
 • Kehitysvammaisen suun terveys- koulutus 9.2.2018/ Den utvecklingsstördas munhälsa – skolningsdag
 • iADH kongress i Dubai, 31/8 – 2/9 2018
 • Angelika Lantos avhandling ”Tooth Loss and Prosthetic Replacements among Persons with Dependency and Functional Limitations”.
 • NFH nordiska sektioner

Download it here

Bulletin nr.2 2017

The following is the table of content of the current issue of Bulletin. You can download it from this page.

 • Ordföranden har ordet
 • Referat från NFH Nordiska Konferens i Reykjavik, Island 2017
 • Svenska sektionens symposium i Visby, 2018
 • fortsatta referat från Island
 • Referat från SOM-dagen 29:e september 2017 i Stockholm
 • Children and adolescents with externalizing behavior in dental care
 • iADH kongress i Dubai, 31/8 – 2/9 2018
 • Jenny Wiik examinerad i Orofacial Medicin
 • VårSOM i 23-26/5 2018 i Karlskrona
 • Kehitysvammaisen suun terveys
 • Castillo Morales kurs i Danmark
 • Årsrapport från sektionerna
 • NFH nordiska sektioner

Download it here

Bulletin nr.1 2017

The following is the table of content of the current issue of Bulletin. You can download it from this page.

 • Ordföranden har ordet
 • NFH Nordiska Konferens, Program, Special Care 2017
 • Moderna kost- och fluorråd viktigt för alla!
 • Oralprotetisk rehabilitering med utgångspunkt från individens förutsättningar
 • Funktionshindrade – åldrande och att bli gammal
 • Möten i behandlingsstolen
 • Tandvårdens omhändertagande av barn med omfattande funktionsnedsättning
 • Orofaciala funktionsnedsättningar och oral hälsa – logopedens roll i tandvårdsteamet
 • Rapport från Finska sektionen
 • Pain in dentistry, avhandling av Larisa Krekmanova
 • Kallelse till generalförsamling 170818, i Reykjavik
 • Förekomst av halitosis hos personer på särskilda boenden
 • NFH nordiska sektioner

Download it here


Bulletin nr.2 2016

The following is the table of content of the current issue of Bulletin. You can download it from this page.

 • Ordföranden har ordet
 • NFH Nordiska Konferens, Special Care 2017
 • 4th Nordic Conference on rare diseases in Kopenhamn, sept 2016
 • Svenska sektionens symposium i Karlskrona 25-27 januari 2017
 • Farmakologisk behandling vid orofacial smärta och bruxism
 • A new nordic chapter of the Allience of the Caries Free Future, ACFF
 • Vårmöte med Svensk Förening för Orofacial Medicin
 • Årsrapport från sektionerna
 • NFH nordiska sektioner

Download it here


Bulletin nr.1 2016 (Vol. 47)

The following is the table of content of the current issue of Bulletin. You can Download it from this page.

 • Ordföranden har ordet
 • Pharmacological treatment of pain
 • Castillo Morales koncept
 • ´Forårs´ kursus og generalforsamling i NFH-dansk sektion
 • Sedering idag och imorgon
 • Osteoradionekros i käkbenet och tryckkammarbehandling
 • Fosforkäke- från tändsticksfabriken i Kentucky till missbruk i Sibirien
 • Kort referat om nya antikoagulantia
 • 23:e iADH kongressen i Chicago
 • Prevention and treatment
 • Geriatrisk tandpleje
 • Malocclusions and quality of life
 • NFH Nordisk konferens, Special Care 2017

Download here


Bulletin nr.2 2015 (Vol. 46)

The following is the table of content of the current issue of Bulletin. You can Download it from this page.

 • Ordföranden har ordet
 • Referat från NFH nordiska konferens 28-29 augusti
 • Pain physiology and oro-facial pain measurement
 • Pain measurement and registration in non verbal patients
 • Use of force vs care in patients with dementia or disabilities
 • Special lectures in honor of NFH-Nordic’s 40 year anniversary
 • NFH svenska sektion symposium 28-29 januari 2016 i Malmö
 • Disorders of the Orofacial and Gastrointestinal Tract – A study with special reference to Orofacial Granulomatosis and Crohn’s Disease
 • Bulletin blir elektronisk
 • VårSOM 25-26/5 2016 i Karlsatd
 • 14-17/4 iADH 23:dje kongress i Chickago
 • Johanna Norderyd “Members at large” i iADH
 • Huvä NFH jäsen
 • Sektionernas årsrapporter
 • NFH nordiska sektioner

Download here


Bulletin nr.1 2015

The following is the table of content of the current issue of Bulletin. You can download it from this page.

 • Neurologi – med fokus på smärta och funktionsproblematik i huvud och halsregionen.
 • Botulinimtoxin vid tuggmuskulär hyperaktivitet.
 • Oral health in dental care for children and adolescens with disabilities.
 • Barns smärta i tandvården – erfarenheter inom ortodontibehandling.
 • TMD-smärta och käkfunktionsstörningar.
 • Tandsmärta – dignostik och behandling.
 • Potentially malignant oral disorders and oral cancer – A study on immunosurveillance.
 • NFH kursus i København den 27. februar 2015: Ortodonti på patienter new særlige behov.
 • Internasjonal konfereranse om Ektodermal Dysplasi Oslo 27-30. mai 2015.
 • Jan Andersson-Norinder Till Minne.
 • Annons/Nordic Conference in Denmark Aug. 27.-29- 2015: Pain in Perspectives.
 • NFH 40-års jubilæum.
 • Kallelse till generalförsamling 28. august.

Download here.