TAKO-senteret feirer 25 år

TAKO-senteret ved Lovisenberg Diakonale Sykehus skal feire 25 års jubileum torsdag 25. oktober i år.

Jubileet skal feires som en fagdag med forelesninger og forskningspresentasjoner av inviterte gjesteforelesere og ansatte. Invitasjoner er sendt ut, men det er mulig å melde seg på for andre også. Fristen for påmelding er senest 1. oktober.

Fagdagen skal foregå i Auditorium Rikke Nissen med adresse Lovisenberggata 21. Dette er et av nybyggene på området til Lovisenberg Diakonale Sykehus. Forelesningene og presentasjonene skal blant annet handle om:

TAKO-senterets bygning

I en periode holdt TAKO-senteret til i denne bygningen.

  • Resultater av forskning og utviklingsarbeid ved TAKO-senteret.
  • Genetikkens betydning for orale og craniofaciale avvik.
  • Internasjonale erfaringer fra å integrere kunnskap om kronisk syke og funksjonshemmede, inkludert sjeldne diagnoser, i grunnutdanningen for tannlegestudiet.
  • Erfaringer fra samarbeid mellom tannhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten i Norge og Sverige.
  • Brukerperspektiv fra langvarig kontakt og behandling i tannhelsetjenesten.
  • Resultater fra sykehusodontologi prosjektet ved Lovisenberg Diakonale Sykehus presenteres.

Dagen avsluttes med en mottakelse i Gjestehuset Lovisenberg som ligger på området til Lovisenberg Diakonale Sykehus.

Ønsker du å delta på fagdagen sender du e-post til: mjk@lds.no
Du må opplyse om følgende i e-posten:

  • Navn:
  • Stilling:
  • Organisasjon:
  • Mobilnummer:

Se mere på : https://www.lds.no/media/1276893/program-for-25-aars-jubileum-tako-senteret.pdf