Current Edition

Bulletin nr. 2 2021

The following is the table of content of the current issue of Bulletin. You can download it from this page.

  • Ordföranden har ordet
  • Svenska sektionens symposium 27-28/1-22
  • iADH 2022, Paris
  • Forskning: Reumatoid artrit och Sjögrens syndrom, Ulla Moberg Sköld
  • VÅRSOM 2022 i Tylösand
  • Logoped Åsa Mogren disputerar 12/11-21
  • Verksamhetsberättelser från de nordiska sektionerna
  • Stipendium NFH svenska sektion
  • NFH nordiska sektioner

Download it here