Previous Editions

Bulletin nr. 2 2021

The following is the table of content of the current issue of Bulletin. You can download it from this page.

 • Ordföranden har ordet
 • Svenska sektionens symposium 27-28/1-22
 • iADH 2022, Paris
 • Forskning: Reumatoid artrit och Sjögrens syndrom, Ulla Moberg Sköld
 • VÅRSOM 2022 i Tylösand
 • Logoped Åsa Mogren disputerar 12/11-21
 • Verksamhetsberättelser från de nordiska sektionerna
 • Stipendium NFH svenska sektion
 • NFH nordiska sektioner

Download it here

Bulletin nr. 1 2021

The following is the table of content of the current issue of Bulletin. You can download it from this page.

 • Ordföranden har ordet
 • Avhandling: Dental anxiety, Lisa Svensson
 • Referat från SOM-dagen 210212
 • Minnesord om Gunnar Thormar
 • Kallelse generalförsamling NFH norden 2/9 -21
 • INSTÄLLT: NFH’s XXV Nordiska möte och generalförsamling
 • Aija Kalmari, ny ordförande i NFH finska ssektion
 • Kallelse till årsmöte NFH svenska sektion, 27/5-21
 • IADH 2022, Paris
 • Stipendium
 • NFH nordiska sektioner

Bulletin nr. 2 2020

The following is the table of content of the current issue of Bulletin. You can download it from this page.

 • Ordföranden har ordet
 • Dr Alison Dougall
 • iADH information
 • Syke barn – friske tenner
 • NFH’s XXV Nordiska möte och generalförsamling
 • NFH svenska sektions symposium 28-29 januari 2020
 • Kallelse till årsmöte NFH svenska sektion, 9/12
 • Verksamhetsberättelse NFH svenska sektion
 • Årsrapport från finska sektionen
 • Årsrapport från isländska sektionen
 • Stipendium
 • NFH nordiska sektioner

Download it here

Bulletin nr. 1 2020

The following is the table of content of the current issue of Bulletin. You can download it from this page.

 • Ordföranden har ordet
 • Computed tomography in endodontic decision making
 • Sjeldendagen i Oslo
 • Sällsynta dagen i Göteborg
 • NFH’s XXV Nordiska möte och generalförsamling
 • Erityispotilas hammashoidossa
 • Oral hälsa hos barn och ungdomar (3-16 år) med sällsynta diagnoser som har gastrostomi
 • Examensdag 18 december
 • Misbrug og misbrugere
 • NFH nordiska sektioner

Bulletin nr. 2 2019

The following is the table of content of the current issue of Bulletin. You can download it from this page.

 • Ordföranden har ordet
 • Autism och Adhd – vad är viktigt att veta om dessa tillstånd idag?
 • Neurodiversity and autism: some aspects and their relevance for health care
 • Lågaffektivt bemötande
 • Oral helse hos barn med medfødt hjertefeil i Vest-Norge
 • VårSom i Örebro, 2019
 • Specialistvolontär World Winter Games Sweden 2021
 • General Healthy Athletes
 • Special Smiles
 • Verksamhetsberättelse 2018 svenska sektionen
 • NFH nordiska sektioner

Bulletin nr. 1, 2019

The following is the table of content of the current issue of Bulletin. You can download it from this page.

 • Ordföranden har ordet
 • NFH Nordiskt Möte på Marstrand 29-30 augusti 2019
 • Referat från Sveriges Tandläkarförbunds Etikdag 2019
 • Vårsom 2019 i Örebro
 • Avhandling:”The fearful patient in routine dental care”
 • Delat beslutsfattande i tandvården – lika för alla? Rapport och reflektion från NFH:s & Tandläkarförbundets etikkommittés gemensamma seminarium på Odontologisk Riksstämma i Göteborg 2018
 • Avhandling: “Masticatory retraining effect on masseter muscle, facial morphology and alveolar bone structure in adult rat”
 • Dental Trauma Guide; Copenhagen Symposiums 2019
 • Årsmöte Generalförsamling NFH Norden på Marstrand
 • Årsmöte NFH Svenska sektion på Marstrand
 • NFH nordiska sektioner

Bulletin nr. 2 2018

The following is the table of content of the current issue of Bulletin. You can download it from this page.

 • Ordföranden har ordet
 • Referat från IADH´s 24:e kongress i Dubai (30/8-2/9)
 • NFH nordiska möte på Marstrand (29-30/8 2019)
 • Årsrapporter NFH nordiska sektioner
 • NFH nordiska sektioner

Bulletin nr.1 2018

The following is the table of content of the current issue of Bulletin. You can download it from this page.

 • Ordföranden har ordet
 • Referat från NFH Svenska symposium i Visby, Gotland
 • Samverkan kring urvalsprocessen för tandvårdsstöden
 • Den onkologiska patienten
 • Huvud – halscancer ur ett onkologiskt perspektiv
 • Tvärprofessionellt team kring öron-näs-hals cancerpatienter
 • Att möta barn i samverkan med föräldrar
 • VårSOM i Karlskrona 24-26/5 2018
 • Introduktionskurs till Castillo Morales
 • Castillo Morales kurs i Danmark, Neurologisk rehabilitering
 • Kehitysvammaisen suun terveys- koulutus 9.2.2018/ Den utvecklingsstördas munhälsa – skolningsdag
 • iADH kongress i Dubai, 31/8 – 2/9 2018
 • Angelika Lantos avhandling ”Tooth Loss and Prosthetic Replacements among Persons with Dependency and Functional Limitations”.
 • NFH nordiska sektioner

Bulletin nr.2 2017

The following is the table of content of the current issue of Bulletin. You can download it from this page.

 • Ordföranden har ordet
 • Referat från NFH Nordiska Konferens i Reykjavik, Island 2017
 • Svenska sektionens symposium i Visby, 2018
 • fortsatta referat från Island
 • Referat från SOM-dagen 29:e september 2017 i Stockholm
 • Children and adolescents with externalizing behavior in dental care
 • iADH kongress i Dubai, 31/8 – 2/9 2018
 • Jenny Wiik examinerad i Orofacial Medicin
 • VårSOM i 23-26/5 2018 i Karlskrona
 • Kehitysvammaisen suun terveys
 • Castillo Morales kurs i Danmark
 • Årsrapport från sektionerna
 • NFH nordiska sektioner

Bulletin nr.1 2017

The following is the table of content of the current issue of Bulletin. You can download it from this page.

 • Ordföranden har ordet
 • NFH Nordiska Konferens, Program, Special Care 2017
 • Moderna kost- och fluorråd viktigt för alla!
 • Oralprotetisk rehabilitering med utgångspunkt från individens förutsättningar
 • Funktionshindrade – åldrande och att bli gammal
 • Möten i behandlingsstolen
 • Tandvårdens omhändertagande av barn med omfattande funktionsnedsättning
 • Orofaciala funktionsnedsättningar och oral hälsa – logopedens roll i tandvårdsteamet
 • Rapport från Finska sektionen
 • Pain in dentistry, avhandling av Larisa Krekmanova
 • Kallelse till generalförsamling 170818, i Reykjavik
 • Förekomst av halitosis hos personer på särskilda boenden
 • NFH nordiska sektioner

Bulletin nr.2 2016

The following is the table of content of the current issue of Bulletin. You can download it from this page.

 • Ordföranden har ordet
 • NFH Nordiska Konferens, Special Care 2017
 • 4th Nordic Conference on rare diseases in Kopenhamn, sept 2016
 • Svenska sektionens symposium i Karlskrona 25-27 januari 2017
 • Farmakologisk behandling vid orofacial smärta och bruxism
 • A new nordic chapter of the Allience of the Caries Free Future, ACFF
 • Vårmöte med Svensk Förening för Orofacial Medicin
 • Årsrapport från sektionerna
 • NFH nordiska sektioner

Bulletin nr.1 2016 (Vol. 47)

The following is the table of content of the current issue of Bulletin. You can Download it from this page.

 • Ordföranden har ordet
 • Pharmacological treatment of pain
 • Castillo Morales koncept
 • ´Forårs´ kursus og generalforsamling i NFH-dansk sektion
 • Sedering idag och imorgon
 • Osteoradionekros i käkbenet och tryckkammarbehandling
 • Fosforkäke- från tändsticksfabriken i Kentucky till missbruk i Sibirien
 • Kort referat om nya antikoagulantia
 • 23:e iADH kongressen i Chicago
 • Prevention and treatment
 • Geriatrisk tandpleje
 • Malocclusions and quality of life
 • NFH Nordisk konferens, Special Care 2017

Bulletin nr.2 2015 (Vol. 46)

The following is the table of content of the current issue of Bulletin. You can Download it from this page.

 • Ordföranden har ordet
 • Referat från NFH nordiska konferens 28-29 augusti
 • Pain physiology and oro-facial pain measurement
 • Pain measurement and registration in non verbal patients
 • Use of force vs care in patients with dementia or disabilities
 • Special lectures in honor of NFH-Nordic’s 40 year anniversary
 • NFH svenska sektion symposium 28-29 januari 2016 i Malmö
 • Disorders of the Orofacial and Gastrointestinal Tract – A study with special reference to Orofacial Granulomatosis and Crohn’s Disease
 • Bulletin blir elektronisk
 • VårSOM 25-26/5 2016 i Karlsatd
 • 14-17/4 iADH 23:dje kongress i Chickago
 • Johanna Norderyd “Members at large” i iADH
 • Huvä NFH jäsen
 • Sektionernas årsrapporter
 • NFH nordiska sektioner

Bulletin nr.1 2015

The following is the table of content of the current issue of Bulletin. You can download it from this page.

 • Neurologi – med fokus på smärta och funktionsproblematik i huvud och halsregionen.
 • Botulinimtoxin vid tuggmuskulär hyperaktivitet.
 • Oral health in dental care for children and adolescens with disabilities.
 • Barns smärta i tandvården – erfarenheter inom ortodontibehandling.
 • TMD-smärta och käkfunktionsstörningar.
 • Tandsmärta – dignostik och behandling.
 • Potentially malignant oral disorders and oral cancer – A study on immunosurveillance.
 • NFH kursus i København den 27. februar 2015: Ortodonti på patienter new særlige behov.
 • Internasjonal konfereranse om Ektodermal Dysplasi Oslo 27-30. mai 2015.
 • Jan Andersson-Norinder Till Minne.
 • Annons/Nordic Conference in Denmark Aug. 27.-29- 2015: Pain in Perspectives.
 • NFH 40-års jubilæum.
 • Kallelse till generalförsamling 28. august.