NFH Nordiskt möte 29-30 augusti 2019

Plats: Marstrands Havshotell
Datum: 29-30 augusti 2019

 • Get together; den 28/8 kl 19.00 på Spa-avdelningen på hotellet
 • Konferens; torsdag 29/8 kl 8.30 – fredag 30/8 kl 15.00
 • På torsdagskvällen är det middag med underhållning på Sillsalteriet

Pris: 5.500 SEK, allt inkluderat utom boende och resa

Föreläsare:

 • Svenny Kopp, barn och ungdomspsykiater, med.dr, ”Autism och ADHD, vad är viktigt att veta om dessa tillstånd idag”?
 • Pier Jaarsma, universitetslektor, Institutionen för Medicin och Hälsa
 • Tobias Fagrell, övertandläkare pedodonti, ”Barntandvård, tandvård för ALLA barn”
 • Bo Hejlskov Elvén, psykolog, och författare, Lågaffektivt bemötande
 • Lina Melander, behandlingspedagog med föräldraperspektiv

Anmälan och mer information kommer inom kort på www.nfh-sverige.se

IADH-congress 2018 in Dubai

well over with lots of inspirational keynote-speakers, lectures, posters and collegial meetings.

There were participants from all the 5 Nordic countries, and both Sweden, Norway and Denmark were represented with poster.

TAKO-senteret feirer 25 år

TAKO-senteret ved Lovisenberg Diakonale Sykehus skal feire 25 års jubileum torsdag 25. oktober i år.

Jubileet skal feires som en fagdag med forelesninger og forskningspresentasjoner av inviterte gjesteforelesere og ansatte. Invitasjoner er sendt ut, men det er mulig å melde seg på for andre også. Fristen for påmelding er senest 1. oktober.

Fagdagen skal foregå i Auditorium Rikke Nissen med adresse Lovisenberggata 21. Dette er et av nybyggene på området til Lovisenberg Diakonale Sykehus. Forelesningene og presentasjonene skal blant annet handle om:

TAKO-senterets bygning

I en periode holdt TAKO-senteret til i denne bygningen.

 • Resultater av forskning og utviklingsarbeid ved TAKO-senteret.
 • Genetikkens betydning for orale og craniofaciale avvik.
 • Internasjonale erfaringer fra å integrere kunnskap om kronisk syke og funksjonshemmede, inkludert sjeldne diagnoser, i grunnutdanningen for tannlegestudiet.
 • Erfaringer fra samarbeid mellom tannhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten i Norge og Sverige.
 • Brukerperspektiv fra langvarig kontakt og behandling i tannhelsetjenesten.
 • Resultater fra sykehusodontologi prosjektet ved Lovisenberg Diakonale Sykehus presenteres.

Dagen avsluttes med en mottakelse i Gjestehuset Lovisenberg som ligger på området til Lovisenberg Diakonale Sykehus.

Ønsker du å delta på fagdagen sender du e-post til: mjk@lds.no
Du må opplyse om følgende i e-posten:

 • Navn:
 • Stilling:
 • Organisasjon:
 • Mobilnummer:

Se mere på : https://www.lds.no/media/1276893/program-for-25-aars-jubileum-tako-senteret.pdf